Vacature nieuwe functie SchuldHulpMaatje/Voor Elkaar Leiden

Lokaal Coördinator Samen Duurzaam Helpen voor 16 uur per week (Leiden)

   

Takenpakket

 • Bestaande netwerk binnen de pilotwijk (De Mors) uitbreiden met zorgpartners
 • Zorgpartners ondersteunen in het beter en eerder signaleren van geldzorgen
 • Ontwikkelen van handelingsperspectief voor het efficiënt verwijzen van mensen met geldzorgen.
 • Ontwikkelt preventief hulpaanbod voor wijkbewoners in samenwerking met vrijwilligers van het spreekuur

Profiel

 • Kwartiermaker/pioniervoor het werk van SchuldHulpMaatje in combinatie met zorgpartners
 • HBO werk- en denkniveau
 • Hands-on mentaliteit.
 • Kan zorgpartners stimuleren/motiveren zich aan te sluiten bij dit project.
 • Sensitief voor diverse belangen die spelen en is niet snel uit het veld geslagen bij een ‘nee’
 • Je bent in staat een netwerk te onderhouden en uit te breiden binnen het sociaal domein en met wijkgerichte zorgpartners.
 • Heeft een netwerk in kerken, bedrijven en organisaties in de Mors (Leiden), of is in staat dit snel op, dan wel uit te bouwen.
 • Eigen initiatief en resultaatgerichte instelling
 • Kan goed zelfstandig werken
 • Betrokken bij een christelijke geloofsgemeenschap

Wat bieden wij jou?

 • Een opdracht die uitermate relevant is in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen
 • Veel zelfstandigheid
 • Betrokkenheid bij het team van zowel SchuldHulpMaatje Nederland als het team van Voor Elkaar Leiden e.o.
 • Werkplek: in de wijk en daarnaast in de Bakkerij (diaconaal centrum van Leiden) en thuis.
 • Deze functie wordt bij voorkeur als ZZP-opdracht uitgevoerd.
 • Start: per 1 januari 2023

Geïnteresseerd?  

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 30 november naar erik.busstra@schuldhulpmaatje.nl

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan telefonisch contact op met Erik Busstra via 06-34393954

Wat doet SchuldHulpMaatje?    

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dit doen we via internet en getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen coachen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.   

Voor Elkaar Leiden e.o is één van de ruim 100 locaties in Nederland waar SchuldHulpMaatjes actief zijn. Voor Elkaar Leiden e.o biedt daarnaast ondersteuning op het gebied van werk zoeken en praktische/sociale vragen.

Visie:  

Naastenliefde is onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Onze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.  

SHM vierkant