Voor Elkaar Leiden

Samen aan de slag met geldzaken, werk zoeken en praktische & sociale vragen

Voor de bloei van de stad

Team en bestuur

Stichting Voor Elkaar Leiden is een christelijke non-profitorganisatie in de Leidse regio, die met een kernteam van drie betaalde krachten sociaal-maatschappelijk vrijwilligerswerk organiseert en aanstuurt:

 

Adres
Oude Rijn 44-B (De Bakkerij)
2312 HG Leiden

Angela de Jong
Directeur
angeladejong@voorelkaarleiden.nl
0638382252

Arjan Alblas 
Programmacoördinator SchuldHulpMaatje
arjanalblas@voorelkaarleiden.nl
0642240047

Jacobine Groenenberg
Programmacoördinator HipHelpt
jacobinegroenenberg@voorelkaarleiden.nl
0642242336

Bestuur

Bestuur aug 2022

Het besturen van de stichting vindt plaats door een onafhankelijk van de uitvoering opererend bestuur. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit een aantal van de samenwerkende kerken.

  • Chris Sol (voorzitter)
  • Céline Amoureus (secretaris)
  • Nico van Gelder (penningmeester)
  • Marlies Morsch (algemeen bestuurslid)

Contact: bestuur@voorelkaarleiden.nl

Postadres: Oude Rijn 44-B, 2312 HG Leiden

Bankrekeningnummer: NL85 TRIO 0379 6111 12, t.n.v. STG. Voor Elkaar Leiden
Door de belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN (voorheen fiscaal nummer): 8229 49 003
KvK Den Haag: 50804278

 

Doelstelling

Voor Elkaar Leiden helpt mensen die met financiële zorgen of problemen te maken hebben, werk zoeken of praktische en sociale hulp nodig hebben. De stichting werkt vanuit een christelijke motivatie, maar helpt uiteraard ongeacht geloof of afkomst. Er zijn zo'n 400 vrijwilligers actief in de plaatsen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. De groep vrijwilligers is divers, een deel komt vanuit de christelijke studentenverenigingen en de kerken en een deel vanuit een andere achtergrond. Lees meer over onze missie en visie.