Missie en visie

 

Missie en visie Voor Elkaar Leiden e.o.

Missie
De stichting Voor Elkaar Leiden e.o. biedt met honderden vrijwilligers hulp aan mensen in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten die in een moeilijke of kwetsbare situatie zitten.  Onze samenleving is welvarend, maar er is ook veel nood. Er zijn mensen die tussen wal en schip raken. Er is veel eenzaamheid, bij jong en oud, veel mensen hebben geen netwerk van mensen om zich heen en een toenemend aantal mensen heeft financiële problemen of heeft moeite om deel te nemen aan de samenleving. Met onze vrijwilligers gaan we náást mensen staan, lopen we als maatjes met hen op, pakken we hun problemen samen aan en geven we deze naasten zo weer perspectief.

Visie
De stichting is gemotiveerd door de bijbelse boodschap om naar mensen in nood om te zien, en die te helpen. Daarbij willen we zoveel mogelijk mede-inwoners enthousiast maken en in staat stellen om zich als vrijwilliger in te zetten voor hun medemensen. Daar wordt elke stad, elk dorp mooier van. Met de programma's en acties van Voor Elkaar dienen we iedereen die om hulp aanklopt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. De stichting staat open voor alle vrijwilligers die zich kunnen vinden in de missie van de stichting; we hebben dan ook vrijwilligers met heel diverse achtergronden. Daar zijn we blij mee.

Praktijk
De stichting is actief met de programma's SchuldHulpMaatje, HipHelpt (Hulp In Praktijk), JobHulpMaatje en de jaarlijkse Sinterklaasactie. Een klein professioneel team coördineert deze programma’s en acties, en garandeert de kwaliteit en zorgvuldigheid van het vrijwilligerswerk. Ons werk is altijd zonder winstoogmerk en aanvullend op professionele voorzieningen en hulp die al geboden wordt. Daarnaast brengen we bestuurders, organisaties en potentiële sponsors bij elkaar, om na te denken over wat de samenleving nodig heeft en de handen ineen te slaan.

Zo kunnen we het goede doen voor onze stad of dorp. Voor elkaar. Als water voor een bloem.