Missie en visie

Voor de bloei van de stad

 

Missie en visie

We denken na over een vernieuwde formulering van de missie en visie en verwachten dat deze binnenkort beschikbaar is.

Missie
Hulp bieden aan kwetsbare burgers in Leiden e.o. - kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging - uit liefde voor God en de medemens.

Visie
Het naar deze tijd vertalen van de bijbels christelijke opdracht om de medemens, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging, lief te hebben en vrede en het goede te zoeken voor de stad*.

Het als interkerkelijk diaconaal platform hulp en preventie gerelateerde vrijwilligersprojecten aanbieden aan burgers ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Kerken, parochies, christelijke studentenverenigingen en overige burgers die iets willen betekenen voor hun medemens concrete mogelijkheden hiervoor aanreiken. Ook ouderen en jongeren hierin betrekkend, waarbij jongeren leerervaring kunnen opdoen.
Interkerkelijke breed-gedragen kernteams bevorderen (werkgroepen), die deze projecten ook naar de toekomst gezien mogelijk maken.
Voor bestuurlijk e.a. coördinerend werk over alle projecten heen kerntaken bundelen, waarin de moderne vrijwilliger zijn expertise kan bijdragen en ook ervaring kan opdoen om zijn/haar portfolio op te bouwen voor toekomstige werkgevers.
Hierbij de lokale kerken en diaconieën te betrekken en te dienen, i.s.m. andere diaconale, sociale en professionele organisaties, gesteund vanuit landelijke en lokale netwerken en organisaties.

Op hoger niveau betekenisvol zijn met andere leiders en bestuurders in Leiden e.o.:
zien wat nodig is om problemen aan te pakken voor kwetsbare jongeren en ouderen, gezinnen en eenzamen, werkzoekenden en in financiële probleemsituaties,
daadwerkelijke oplossingen te faciliteren, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande organisaties, activiteiten en beschikbare kwaliteiten.

Doelen 
Het interkerkelijk platform Voor Elkaar Leiden e.o. organiseert activiteiten voor burgers in Leiden e.o.*. Deze zijn altijd aanvullend bedoeld op de aanwezige voorzieningen en zonder winstoogmerk

hulp-biedend, ondersteunend, stimulerend, waardevol,
voor burgers, onafhankelijk van leeftijd, afkomst en geloofsovertuiging,
door burgers uit lokale kerken, parochies christelijke studentenverenigingen etc.

De Stichting vormt zo een waardevol interkerkelijk diaconaal platform – tafel – vanwaar activiteiten worden geserveerd voor Leiden*, door samenwerking van lokale kerken en christelijke studentenverenigingen.

De activiteiten liggen hiermee op het terrein van de zogenaamde 'civil society':
burgers bieden aan andere burgers een vrijwillige dienst,
op een zo praktisch mogelijk manier georganiseerd (meer 'bottom-up' dan 'top-down').

De Stichting wil een werktafel zijn van Gods werk, om via de projecten, medewerkers en vrijwilligers tot welzijn van de stad te zijn.

* in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest.

 

Motto

Het motto van de Stichting is:

voor de bloei van de stad.

'Zet je in voor de vrede van je stad en bid voor haar, want de bloei van je stad is ook jouw bloei', Jeremia 29:7.
Iemand komt tot bloei: die inzet van jou, dat kleine zaadje, heeft gróte gevolgen in iemands leven: hij of zij komt tot bloei!