Preventie- en integriteitsbeleid

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Preventie- en integriteitsbeleid Voor Elkaar Leiden


1 Gedragsregels

Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Gedragscodes zijn een helder houvast over hoe we met elkaar omgaan.

Nieuwe SchuldHulpMaatjes en JobHulpMaatjes ondertekenen de landelijke gedragscode van resp. SchuldHulpMaatje of JobHulpMaatje. Voor nieuwe vrijwilligers bij HipHelpt is het akkoord gaan met de landelijke gedragscode verwerkt in het online aanmeldformulier.

2 Aannamebeleid
Met nieuwe hulpbieders bij SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en HipHelpt houden we eerst een intakegesprek. Ook wordt voor nieuwe hulpbieders een VOG aangevraagd.

3 Vertrouwenscontactpersoon
Bij vertrouwenspersonen kunnen vrijwilligers, medewerkers, minderjarigen en kwetsbare mensen terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. We hopen dat deze vertrouwenspersonen helpen om het bespreekbaar maken van (twijfels rondom) bepaald gedrag makkelijker te maken. Ook voor degene die wordt beschuldigd kan een vertrouwenspersoon erg belangrijk zijn.

Wij hebben een intern aanspreekpunt en een extern vertrouwenspersoon.
Contactgegevens staan in de rechterkolom van deze pagina.
Lees voor meer informatie het handelingsprotocol “niet gewenst gedrag en vertrouwenspersonen.”

 

Bij wie kun je terecht

Om te weten met wie je contact moet opnemen, is het handig om het Handelingsprotocol te lezen.

Klik hier voor het Handelingsprotocol "niet gewenst gedrag" om te weten welke contactpersoon voor welke situatie bedoeld is. 

Contactgegevens:

1 HipHelpt helpdeskmedewerkers:
leiden@hiphelpt.nl

2 Programmacoördinatoren:
Team

3 Directeur:
Team

4 Externe vertrouwenspersoon:
Linda van Dalen
info@voorelkaarleiden.nl

5 Bestuur:
bestuur@voorelkaarleiden.nl