Gids Netwerkbijeenkomsten

Een platform waar mensen met verantwoordelijkheid elkaar ontmoeten om zich in te zetten voor de bloei van de lokale samenleving

Doe en denk mee via Gids Netwerkontbijten

GIDS Netwerkontbijten

GIDS gelooft in de samenleving. Wij doen dat door daadwerkelijk de handen ineen te slaan. Wetend dat je samen meer bereikt dan alleen.

Welzijnstaken zijn verschoven naar lokale overheden en naar het burgerinitiatief. Voor Elkaar Leiden wil graag een bijdrage leveren om betrokkenen in beweging te krijgen om daadwerkelijke problemen aan te pakken.

We organiseren voor deze verbinding regelmatig GIDS netwerkontbijten.

GIDS wil met de deelnemers nagaan welke lokale problemen er spelen en welke projecten kunnen worden gedefinieerd om dit aan te pakken, zoveel mogelijk gebruikmakend van beschikbare organisaties en kwaliteiten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over de eerstkomende ontbijten.

Doel GIDS ontbijten

  • verbinden van alle geledingen van de samenleving (bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs, kerk, wetenschap, zorg, welzijn, wijkvereniging, kunst, cultuur etc.),
  • inspireren om via dienend leiderschap kansen te benutten in eigen kring, organisatie of lokale maatschappij,
  • opkomen voor kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen,
  • initiëren en faciliteren waarmee we een verschil in de stad kunnen maken,
  • uitdagen daar waar mensen alleen met eigen agenda´s bezig zijn,
  • bemoedigen en activeren, omdat er altijd hoop is.