Visie in statements

Het naar deze tijd vertalen van de bijbels christelijke opdracht om de medemens, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging, lief te hebben en vrede en het goede te zoeken voor de stad*.

 

Het als interkerkelijk diaconaal platform hulp en preventie gerelateerde vrijwilligersprojecten aanbieden aan burgers ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

  • Kerken, parochies, christelijke studentenverenigingen en overige burgers die iets willen betekenen voor hun medemens concrete mogelijkheden hiervoor aanreiken. Ook ouderen en jongeren hierin betrekkend, waarbij jongeren leerervaring kunnen opdoen.
  • Interkerkelijke breed-gedragen kernteams bevorderen (werkgroepen), die deze projecten ook naar de toekomst gezien mogelijk maken.
  • Voor bestuurlijk e.a. coördinerend werk over alle projecten heen kerntaken bundelen, waarin de moderne vrijwilliger zijn expertise kan bijdragen en ook ervaring kan opdoen om zijn/haar portfolio op te bouwen voor toekomstige werkgevers.

Hierbij de lokale kerken en diaconieën te betrekken en te dienen, i.s.m. andere diaconale, sociale en professionele organisaties, gesteund vanuit landelijke en lokale netwerken en organisaties.

 

Op hoger niveau betekenisvol zijn met andere leiders en bestuurders in Leiden e.o.:

  • zien wat nodig is om problemen aan te pakken voor kwetsbare jongeren en ouderen, gezinnen en eenzamen, werkzoekenden en in financiële probleemsituaties,
  • daadwerkelijke oplossingen te faciliteren, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande organisaties, activiteiten en beschikbare kwaliteiten.

 

* in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest.

Lees ook onze doelen...

Back to top
Back to top