Beleidsplan Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

De wijze waarop Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. haar activiteiten, beschikbare mensen en middelen stuurt op de missie, visie en doelstellingen, is beschreven in een jaarlijks geactualiseerd beleidsplan

De wijze waarop de specifieke projecten zijn georganiseerd is per project uitgewerkt in een (meerjaren)project- en financieringsplan:
1 SchuldHulpMaatje
2 JobHulpMaatje
3 Hulp in Praktijk (HiP)


Het financieel verslag van het afgelopen jaar kunt u hier vinden.

Heeft u nog vragen, neem, dan vooral contact met ons op.

Back to top
Back to top