Klachtenregeling en integriteitsbeleid

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Preventie- en integriteitsbeleid Voor Elkaar Leiden


1 Gedragsregels

Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Nieuwe SchuldHulpMaatjes en JobHulpMaatjes ondertekenen de landelijke gedragscode van resp. SchuldHulpMaatje of JobHulpMaatje. Voor nieuwe vrijwilligers bij HipHelpt is het akkoord gaan met de landelijke gedragscode verwerkt in het online aanmeldformulier.

2 Aannamebeleid
Met nieuwe hulpbieders bij SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en HipHelpt houden we eerst een intakegesprek. Ook wordt voor nieuwe hulpbieders een VOG aangevraagd.

3 Vertrouwenscontactpersoon
Stichting Voor Elkaar Leiden heeft een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar voor iedereen. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht met kwesties zoals intimidatie, pesten, discriminatie, en andere vertrouwelijke problemen.

Wij hebben een intern aanspreekpunt en een extern vertrouwenspersoon.
Contactgegevens staan in de rechterkolom van deze pagina.
Lees voor meer informatie het handelingsprotocol “niet gewenst gedrag en vertrouwenspersonen.”

4 Klachtenregeling
Stichting Voor Elkaar Leiden heeft een klachtenregeling. Wij maken gebruik van de klachtenregeling van SchuldHulpMaatje en volgen voor al onze programma’s deze regeling.

Deze klachtenregeling vind je door op deze link te klikken Klachtenregelingen-tbv-SHM-Nederland-VERSIE-01-06-2024.pdf (schuldhulpmaatje.nl)

Bij het indienen van een klacht gaan we ervan uit dat je bekend bent met de inhoud van deze regeling en instemt met de werkwijze. Hierdoor is het belangrijk dat je dus eerst de klachtenregeling leest. Doordat de klachtenregeling lang is leggen we hem graag uit en ondersteunen we jou graag door middel van het inzetten van de vertrouwenspersoon. Stuur een email naar info@voorelkaarleiden.nl waarin je de contactgegevens vraagt van onze vertrouwenspersoon. Zo sta jij er niet alleen voor.

Bij wie kun je terecht

Om te weten met wie je contact moet opnemen, is het handig om het Handelingsprotocol te lezen.

Klik hier voor het Handelingsprotocol "niet gewenst gedrag" om te weten welke contactpersoon voor welke situatie bedoeld is. 

Contactgegevens:

1 HipHelpt helpdeskmedewerkers:
leiden@hiphelpt.nl

2 Programmacoördinatoren:
Team

3 Directeur:
Team

4 Externe vertrouwenspersoon:
Linda van Dalen
info@voorelkaarleiden.nl

5 Bestuur:
bestuur@voorelkaarleiden.nl