De zware maar uitdagende taak van Henri Lenferink

Informatief vragenuur tijdens virtuele Prinsjesdagborrel

door Tim Brouwer de Koning, met foto's van Maarten Boersema

Met een net zo veilige als afstandelijke online Prinsjesdagborrel heeft GIDS (Geloof In De Samenleving) Leidersnetwerk Leiden e.o. het najaar ingeluid. Burgemeester Henri Lenferink praatte via een Zoom-verbinding belangstellenden bij over zijn taken als hoofd van de veiligheidsregio. ,,Gelukkig hebben we de parken niet hoeven sluiten.’’

Gids 2

Lenferink - vanuit een kerk ondervraagd door Hester den Oudsten - noemt zijn werkzaamheden in dit corona-tijdperk aan de ene kant zwaar en tijdrovend, maar aan de andere kant in professioneel opzicht ook uitdagend. In voorkomende gevallen moet hij als voorzitter van een regio die zo’n 800.000 inwoners telt – van Hillegom tot de Krimpenerwaard – knopen doorhakken zonder overleg met de gemeenteraad. ,,Vreemde situaties doen zich altijd voor op zaterdagavond om kwart over elf’’, zo is zijn ervaring.

Gids

In deze door corona gedomineerde tijd signaleert Lenferink een mengeling van trieste en hoopgevende ontwikkelingen. Tegenover ‘bloedeloze contacten’ en isolatie tijdens de lockdown zet hij de spontane en belangeloze hulp van mensen en de heroïsche inzet van zorgverleners. Daarnaast onderkent de burgemeester de behoefte aan contact bij jongeren. ,,In je eentje overleef je niet in een stad. Eenzaamheid vreet aan mensen.’’ Vandaar ook zijn diep gekoesterde wens om parken en ook het strand zo lang mogelijk open te houden, en slechts in noodgevallen tijdelijk een parkeerplaats af te sluiten. ,,Juist nu hebben mensen hebben, zeker als zij krap behuisd zijn, ruimte nodig.’’

Dat alles laat onverlet dat Henri Lenferink het te vroeg vindt om het coronabeleid los te laten. ,,Willen we een nieuwe intelligente lockdown voorkomen, dan moeten we het met zijn allen nog een tijdje volhouden. Goed gedrag moet uit de mensen zelf komen.’’ Veertig of vijftig boa’s vindt de burgemeester te weinig om iedereen in het gareel te houden. ,,Het gaat om je eigen motivatie om jezelf en ook de samenleving te helpen.’’

Gids 3 

Jan Kruidhof - die na 10 jaar stopt als coördinator van Voor Elkaar Leiden e.o. – merkt op dat de corona-problematiek juist mensen zonder vangnet extra kwetsbaar maakt. ,,Zij missen een netwerk, worden in hun portemonnee getroffen en trekken helaas niet altijd meteen aan de bel.’’ Gelukkig ziet hij dat anderen naar deze groep omkijken. ,,Aandacht en een lachje kunnen al helpen, werk doet dat zeker. Door onze ervaringen met JobHulp weten we dat mensen na drie weken werkloos thuis op de bank hun gevoel van eigenwaarde snel kwijtraken.’’

Oog voor deze noden heeft burgemeester Lenferink ook, maar volgens hem valt het tot nu toe mee met de misère in Leiden. ,,Natuurlijk zijn ook hier sectoren als de horeca en toerisme zwaar getroffen en moeten zij worden geholpen. Anderzijds heeft Leiden mede dankzij de universiteit, de hogeschool en het Bio Science Park een robuuste economie.’’ Eerder dan komend voorjaar verwacht Lenferink geen grote neergang.

Tot die tijd, of tot de corona-uitbraak is bedwongen, krijgt burgemeester Lenferink menig dilemma voorgeschoteld. Als voorbeeld noemt hij iemand die niet in quarantaine wil, waardoor anderen kans lopen op een corona-besmetting. Iemand daarom tijdelijk opsluiten is niet de regels, maar in noodgevallen en in het algemeen belang gebeurt dat soms toch.

Gids 6

 

Aan het eind van de virtuele en dus drankloze Prinsjesdagborrel van GIDS presenteert Barbera Bikker zich als opvolger van Jan Kruidhof. Zij verdiende haar sporen in dienst bij KPN, maar miste daar iets. ,,Mijn hart ging er niet sneller van kloppen’’, zegt zij aan het slot van de informatieve video-vergadering. Officieel begint Bikker op 1 oktober als hoofdcoördinator van Voor Elkaar Leiden e.o.

 

Back to top
Back to top