Workshops SchuldHulpMaatje tijdens conferentie drukbezocht

Op dezelfde Prinsjesdag waarop het kabinet in Den Haag met miljarden goochelt, bundelen deskundigen in Leiden hun krachten om mensen met schulden te helpen. Zo’n tweehonderd deelnemers aan de conferentie ‘Leiden verder aan zet tegen armoede en schulden’ delen hun wijsheid in de Hogeschool Leiden, georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein van de hogeschool en de gemeente en Kwadraad. Coördinator Johan de Gier van SchuldHulpMaatje Leiden e.o is een van de experts die workshops geven. Ruim veertig belangstellenden (beroepskrachten, vrijwilligers en studenten) vertelt hij hoe SchuldHulpMaatje te werk gaat.

alleen red je t niet

De grote opkomst en de kwaliteit van de conferentie geven aan dat de schuldenproblematiek leeft. In schril contrast tot de grootverdieners in onze samenleving hebben vele duizenden land- en stadgenoten de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens een van de inleidende betogen legt publicist Pieter Hilhorst, oud-wethouder van Amsterdam, de nadruk op een vroege aanpak van de problemen. Organisaties, waaronder SchuldHulpMaatje, zijn er genoeg, maar tijdig ingrijpen lukt lang niet altijd. Dat komt onder meer omdat mensen met geldproblemen daar vaak jaren mee blijven rondlopen. Anderzijds werken de regels vaak ook in hun nadeel. Volgens Hilhorst staat er een straf op armoede, waardoor kleine schulden in een mum van tijd kunnen uitgroeien tot grote.

Een treffend voorbeeld daarvan geeft ervaringsdeskundige Jan uit Hellevoetsluis. Hij vertelt in een van de elf workshops hoe een veelbelovende loopbaan als scheepsdieselmonteur door een suf ongeval op de werkplaats in een nachtmerrie verandert. Zonder begeleiding kiest Jan keer op keer de verkeerde afslag. Zo zit hij tegelijkertijd zonder partner en zonder eerzaam werk en komt hij - met verkeerde vrienden en een ongezonde dosis agressie - in een neerwaartse spiraal. In geld uitgedrukt moet hij, als hij eindelijk via het maatschappelijk werk van Kwadraad structuur in zijn leven krijgt, zo’n twee ton terugbetalen. Liefst vijf jaar in de schuldhulpverlening leveren hem uiteindelijk een schone lei op, maar dan is de twintiger van weleer inmiddels een prille vijftiger. Het goede nieuws is dat hij als ervaringsdeskundige op jongeren inpraat om het goede pad te kiezen. In geval van (geld)problemen is een helpende hand volgens Jan van het grootste belang. ,,Want alleen red je het niet.’’

Dat is ook de ervaring die Johan de Gier namens SchuldHulpmaatje in twee gezamenlijke workshops met Humanitas (o.a. thuisadministratie) met zijn gehoor deelt. Mensen met schulden hebben behoefte aan steun in de rug bij de ordening van hun financiën. Pas aan het eind van het begeleidingstraject – dat wel drie jaar kan duren - mag je van hen verwachten dat zij op eigen kracht verder kunnen.

Die boodschap staat in schril contrast tot de jarenlang in Den Haag gepredikte nadruk op zelfredzaamheid. Dat mag misschien zo werken in een omgeving waar geld geen rol speelt en pechvogels zo nodig hun eigen vangnet kunnen kopen. Maar mensen met geldzorgen zijn in eerste instantie aangewezen op organisaties als SchuldHulpMaatje, en dan bij voorkeur in het aller vroegste stadium. Om de problematiek met vereende krachten te verkleinen, ondertekenen SchuldHulpMaatje Leiden e.o. en vele andere deelnemers aan de conferentie op Prinsjesdag het Pact tegen armoede en schulden in Leiden.

door Tim Brouwer de Koning

Back to top
Back to top