door: Tim Brouwer de Koning

‘Optreden als huisuitzetting dreigt’

Goed nieuws voor mensen in nood: de regio Leiden heeft er sinds vrijdag tien zogeheten SeniorPlusMaatjes bij. Zij kunnen op afroep bijspringen in crisissituaties, bijvoorbeeld als huisuitzetting dreigt.

Training SHMPlus 1

Johan Konstapel haalt opgelucht adem. In korte tijd heeft hij ervaren en betrouwbare Schuldhulpmaatjes uit Leiden e.o. klaargestoomd voor een pittige nieuwe taak. De opdracht voor SeniorPlusMaatjes gaat een stap verder dan het bijstaan van mensen met schulden. Zij worden ingeschakeld als de nood hoog is, bijvoorbeeld bij een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en elektra.

Coördinator Marc Aldewereld noemt dat complexe situaties. ,,Het betreft altijd mensen met financiële problemen’’, zegt hij vlak voor aanvang van de cursusdag. Vaak is er ook sprake van andere problemen: verslaving, autisme of psychiatrie. ,,Uit onderzoek blijkt bovendien dat het IQ van mensen door schulden zo’n tien punten zakt. Zij bevriezen als het ware. Belangrijke post bijvoorbeeld blijft weken ongeopend. Mensen trekken niet tijdig aan de bel.’’

Daardoor krijgt de overkoepelende organisatie, in dit geval Schuldhulpmaatje, alarmerende signalen te laat door. ,,Wij kunnen pas in actie komen als mensen ons benaderen’’, zegt Marc Aldewereld. Maar dat gebeurt vaak niet, door schaamte, apathie of onwetendheid. ,,Daarom timmeren wij zo aan de weg. Mensen moeten weten dat ze bij ons terechtkunnen, niet alleen in urgente gevallen maar ook om erger te voorkomen. Hoe eerder schulden bij ons bekend zijn, hoe meer we kunnen betekenen.’’

In tegenstelling tot wat bij de Schuldhulpmaatjes gangbaar is, moeten SeniorHulpMaatjes actie ondernemen. Het stimuleren van zelfredzaamheid – les nummer één voor Schuldhulpmaatjes - is in crisissituaties een gepasseerd station. De deurwaarder staat bij wijze van spreken al op de stoep. In zo’n geval wijst Konstapel, ervaren op dit gebied, hulpvragers op het spoedprotocol dat de Stadsbank in Leiden hanteert. De net opgeleide SeniorPlusMaatjes (,,Ervaren en adequaat handelend’’) moeten dit ook doen. ,,En zij moeten op afroep beschikbaar zijn. Uitstel is geen optie.’’

Zo valt een huisuitzetting te voorkomen, want daarop zit niemand volgens hem te wachten. ,,Het kost de maatschappij en ook de woningcorporaties alleen maar geld. Er zijn betere oplossingen te bedenken. In overleg met de partnerorganisaties (GGD, Sociaal Wijkteams, Stadsbank) hebben we afspraken kunnen maken over hoe een SeniorPlusMaatje mag optreden in complexe situaties en hoe we kunnen samenwerken.’’

Ondanks de opbloeiende economie neemt het aantal probleemgevallen volgens de cursusleiders geenszins af. ,,Alleen het verschil tussen rijk en arm wordt groter’’, verzucht Aldewereld. Collega Konstapel kent wijken waar 90 procent schuldproblemen heeft. ,,Ook door de digitale kloof komt de onderkant van de samenleving in grote problemen.’’

Mede daarom attendeert Schuldhulpmaatje met een flyercampagne in drie Leidse winkelcentra op zijn bestaan. ,,Onze vrijwilligers staan te popelen’’, zegt Konstapel. ,,Dat is ook één van de redenen van deze cursus. Ervaren Schuldhulpmaatjes zijn toe aan een nieuwe uitdaging. Tien aanmeldingen overtreffen onze verwachtingen. Ik had op vijf cursisten gerekend.’’

Training SHMPlus 2

De eerste lichting SeniorHulpMaatjes is hard nodig om schrijnende toestanden te voorkomen. Ook zou het helpen als woningcorporaties eerder aan de bel mogen trekken bij betalingsachterstanden, bijvoorbeeld al als de huur één maand niet is betaald. ‘De sociale kaart’ moeten de nieuwe SeniorHulpMaatjes kennen en ernaar handelen. Konstapel en Aldewereld zijn blij met hun tien maatjes, die de professionals kunnen ondersteunen om in dreigende probleemsituaties snel te reageren.

Meer informatie: http://voorelkaarleiden.nl/schuldhulpmaatje  of bel 071 20 321 20, of 06 511 247 43.

Back to top
Back to top