Kleine happen uit een steeds grotere koek

door Tim Brouwer de Koning

De miljarden vliegen over tafel tijdens het drukbezochte Prinsjesdagontbijt van Geloof In De Samenleving (GIDS) Leiden in Grand Café De Stal. Twee dagen na de Miljoenennota laat Christiaan Rebergen, thesaurier generaal van het ministerie van financiën, zijn licht schijnen over de stand van het land. Welvaart is er volop, constateert de schatkistbewaarder uit Voorschoten, maar profiteert iedereen daar wel van?

PrinsjesdagontbijtVoorElkaarLeiden(1)

Uitgedaagd door ochtendvoorzitter Hein Griffioen toont Rebergen zich kritisch over de zegeningen van de marktwerking. ,,Die heeft niet helemaal gebracht wat we ervan hadden verwacht’’, bekent hij, ,,ook internationaal niet. Wel is de koek wereldwijd groter geworden - de armoede daalt spectaculair – maar hele groepen profiteren niet mee. Daardoor raken mensen teleurgesteld in de overheid.’’

Rebergen begrijpt dat de regering nu op haar beurt de middeninkomens tegemoet wil komen. Hij heeft daarbij hoge verwachtingen van de kabinetsplannen om ‘te investeren in toekomstige verdiencapaciteit’. Want met alleen consumptieve uitgaven (zoals zorg en sociale zekerheid) raakt de balans zoek, denkt de econoom uit Voorschoten.

Dichter bij huis signaleert Rebergen dat het rijk gemeenten opzadelt met grote opdrachten, zoals jeugdzorg, maar dat de middelen niet altijd toereikend zijn. ,,Ik geloof wel dat gemeenten sommige taken beter uit kunnen voeren omdat zij dichter bij de mensen staan. Maar de centrale overheid is te optimistisch geweest over de korting die gemeenten kregen opgelegd.’’

PrinsjesdagontbijtVoorElkaarLeiden(2)

Thesaurier generaal Rebergen, vervanger van de beoogde spreker Diederik Samsom die onlangs een baan in Brussel aanvaardde, heeft ook oog voor wat er buiten zijn werk gebeurt. Al 8 jaar maakt hij deel uit van de Raad van Toezicht van stichting De Binnenvest, die de daklozenopvang in Leiden en omstreken regelt.

Marktwerking in de zorg, vindt Rebergen, blijkt niet altijd te werken. Ook de schuldenproblematiek is volgens louter economische wetten moeilijk op te lossen. ,,Wij zijn niet alleen homo economicus.’’ Rebergen meent dat de rijksoverheid zich te zeer fixeert op de overheidsfinanciën. Ook economen zouden daarnaast oog moeten hebben voor wat in het belang is voor de samenleving, wat de maatschappij beter maakt. De (vierde) macht van ambtenaren zoals hij is daarbij niet te onderschatten. ,,Wij praten en wij luisteren. Op het ministerie van financiën gaat het niet alleen over geld maar ook over verantwoordelijkheden, zoals over de lengte van wachtlijsten.’’

PrinsjesdagontbijtVoorElkaarLeiden

Vooral als Rebergen andere zaken dan geld aanstipt, veert de zaal op. Voor even laat het veelkleurige gezelschap van ondernemers, organisaties, kerken, besturen van studentenverenigingen, wijkverenigingen en politici de ontbijtborden onaangeroerd. Als de spreker het over de macht van ambtenaren heeft, wat kunnen zij dan met elkaar voor de samenleving betekenen?

De onderlinge contacten voor, tijdens en na het prima verzorgde Prinsjesdagontbijt helpen allicht om Leiden en omstreken voor iedereen een beetje beter te maken. Bovendien krijgen de aanwezigen in De Stal na het eten ook nog de zegen mee voor het nieuwe parlementaire jaar van straatpastor Femke Post en predikant Pieter Kleingeld.

 

Back to top
Back to top