Mieke Bosse verkiest hofjes boven hoogbouw

Architecten doen het goed bij de netwerkontbijten van Geloof in de Samenleving (GIDS). In navolging van Nanne de Ru is het op verkiezingsdag 23 mei 2019 de beurt aan collega Mieke Bosse om de genodigden in Grand Café de Stal haar visie te ontvouwen. ,,Hofjes zoals in Leiden zijn er over honderd jaar nog steeds.’’

duurzaamwonensamenleven

Schijnbaar achteloos schetst de eigenaar van SCALA architecten in Den Haag de duurzame leefbare wijk voor haar gehoor. Smalle straten in Middelburg en Amsterdam bekoren haar veel meer dan onpersoonlijke torenflats. Wie op de 16ste verdieping woont, zo betoogt Mieke Bosse, heeft geen relatie meer met de straat. Bovendien zijn vijf tot zeven woonlagen vaak al genoeg. Hogere constructies zijn volgens de architect minder efficiënt en bovendien vaak ook minder prettig. De oude Bijlmer bijvoorbeeld is volgens Bosse niet gesloopt vanwege de kwaliteit van de woningen, maar vanwege de (on)leefbaarheid.

,,Mensen die ergens prettig wonen’’, stelt Bosse, ,,lossen hun eventuele woonproblemen ook wel op.’’ Dat gebeurt in de Leidse hofjes, in de karakteristieke Spanjaardstraat in Middelburg en ook in de Amsterdamse binnenstad, waar bewoners bloemen en planten in het straatbeeld koesteren. Bosse - ook verantwoordelijk voor de sociale woningbouw. in de Leidse Alexanderstraat - wil bewijzen dat moderne Vinex-wijken in Leidsche Rijn, omgeven door groene zones, eeuwigheidswaarde kunnen hebben. ,,Mensen moeten er graag willen wonen. Dat kan door groen of water in de stad.’’ Stedelijk schoon, zo betoogt zij, hoeft niet altijd veel geld te kosten. Zelf waardeert zij diversiteit in het stadsbeeld. ,,Schoonheid komt in heel veel vormen.’’

Bosse vindt het daarbij te gemakkelijk om alles wat lelijk is meteen maar te slopen. ,,Sloop betekent vaak een enorme milieubelasting.’’ Voor meer woongenot zijn ook andere middelen voorhanden. In de Rotterdamse Peperklip-flat bezorgden drugsdealers andere bewoners overlast. Een zero tolerance-beleid door de eigenaar hielp. Nadat de grootste lastposten uit hun woningen waren gezet, knapte de Peperklip zienderogen op. Zo simpel kan het zijn volgens Bosse.

Het pleidooi van de architect voor duurzaam en prettig wonen ging er bij de netwerkers net zo gemakkelijk in als het ontbijt. Ook prikkelde het tot vragen. Want niet iedereen waardeert hofjeswoningen en de Middelburgse Spanjaarstraat even positief als Bosse dat deed. En een stad met meer hofjes dan hoogbouw gaat zelfs menig Leidenaar te ver. Maar als tegenwicht van het vorige GIDS-betoog van Nanne de Ru – onder meer bekend van het torenhoge LEAD-project – voldeed de voordracht van Bosse zeker.

De deelnemers aan het netwerkontbijt van GIDS - lokale leiders en bestuurders uit bedrijfsleven, politiek, onderwijs, kerk, wetenschap, zorg, welzijn, kunst, cultuur – zoeken elkaar op 19 september opnieuw op, maar dan voor een Prinsjesdagontbijt, met o.a. als spreker de Leidse Diederik Samsom.

Tot slot attendeerde Ruud Nijsten op de dialoogbijeenkomst 6 juni as. 'Arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige achtergrond GGZ' voor ondernemers, bestuurders, professionals, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. Aanmelden via www.platformsamenwerken.nl.

door Tim Brouwer de Koning

 

Back to top
Back to top