Joanne van der Leun prikkelt gehoor tijdens Prinsjesdagontbijt

Misschien maakt gamen onze samenleving wel veiliger. Met die prikkelende stelling zet Joanne van der Leun haar 75-hoofdige gehoor tijdens het Prinsjesdagontbijt van het GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o. aan het denken. Want van al die uren achter de computer raakt onze jeugd toch van het pad af? De Leidse sociologe en criminologe, decaan van de rechten faculteit van de Universiteit Leiden, heeft tijdens haar betoog in lunchcafé Deksels! vooral oog voor de andere kant van het gelijk.

DSC 1359

DSC 1356Met de theorie van de bekende Amerikaanse criminoloog Travis Hirschi in gedachten betoogt Joanne van der Leun waarom veel mensen juist niet crimineel worden: zij voelen binding, betrokkenheid, hebben bepaalde normen en – daar komt hij – zij zijn bezig. Wie werkt, sport, wandelt of gamet belandt niet zo snel in de criminaliteit, zo geeft zij de heersende wetenschappelijke opvattingen weer.

De Leidse verlegde de blik naar de positieve criminologie, die verder kijkt dan alleen naar risico’s, straf en repressie. Het loont volgens haar juist om de samenleving weerbaarder te maken en het probleemoplossend vermogen in bepaalde ‘ zwakke buurten’ te vergroten. Als voorbeeld noemt Joanne van der Leun een wijkagent in Rotterdam die midden in zo’n wijk een picknicktafel plaatst en er naast een thermoskan met koffie de problemen met bewoners bespreekt. ,,Die softe kant van wijkagenten, die veel doen om de vrede te bewaren’’, zegt zij, ,,mogen we best wat meer belichten. Burgers moeten voelen dat de rechtsstaat ze helpt en zwakkeren beschermt.’’

Als dat genoeg gebeurt, zal dat niet alleen de veiligheid maar ook het veiligheidsgevoel in steden zoals Leiden bevorderen. Het oppimpen van zwakke buurten kan eveneens helpen, maar soms verlegt dat het probleem naar andere wijken. Om steden bruisend en tevens veiliger te maken acht Joanne van der Leun continuïteit van beleid en maatregelen belangrijk. Gebeurt dat te weinig, zoals bij de constante reeks veranderende projecten en regels, dan voedt dat gevoelens van onveiligheid.

DSC 1383

Soms zijn die terecht en is het volgens de Leidse terecht dat de overheid duidelijke grenzen stelt en bijvoorbeeld terreurverdachten tijdig laat oppakken. Daarnaast vindt zij dat mensen zelf aan hun veiligheid (,,een deel van de kwaliteit van het leven’’) moeten werken, bij voorkeur met mensen om je heen. Ik wil de weerbaarheidskant benadrukken. Voor onze veiligheid moeten we geen muren bouwen, maar juist deuren openen.’’

Geïnspireerd door het betoog en de onderlinge contacten maken de aanwezigen, leiders uit alle geledingen van de samenleving inclusief studentenverenigingen, zich op voor hun werk- of studiedag. Dat doen zij na een gebed namens de christelijke organisatie om een zegen voor diverse groepen in de samenleving en van organisaties bedrijven in stad en – met een knipoog naar Prinsjesdag – de bestuurders van het land.

door Tim Brouwer de Koning
foto's: Niek Bavelaar

DSC 1363

Back to top
Back to top