Overgewicht in Franse dorpjes in 2 jaar gehalveerd

Voorkomen is beter dan genezen. Dat blijkt uit het betoog van Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden, over het thema ‘Preventie’. Tijdens een drukbezocht netwerkontbijt van GIDS Leiden in lunchcafé Deksels! legt hij uit hoe we de samenleving van onderaf veiliger kunnen maken. Preventie is volgens De Gouw wel ingewikkeld.

20180125GIDS 1

Een maatschappelijk probleem als overgewicht kun je alleen te lijf gaan met een intensieve aanpak. Bij het gezondheidsproject Epode in twee Noord-Franse dorpjes zijn scholen twee jaar lang bestookt met voorlichting, middelen en het goede voorbeeld dat volwassenen aan kinderen moesten geven. ,,Het alcoholgebruik nam daardoor bijvoorbeeld af’’, zegt De Gouw. ,,Doordat het hele dorp in de ban van het project raakte, halveerde het probleem van overgewicht daar uiteindelijk.

Dat kan alleen met een heel intensieve aanpak.’’ In Nederland acht hij iets dergelijks ook haalbaar. Zijn optimisme baseert De Gouw op andersoortige voorbeelden zoals buurtbeheer. Door dat voor een deel bij bewoners neer te leggen kan ook de samenhang in een buurt toenemen, hoeft het weinig te kosten, neemt vandalisme af en gaan kinderen eerder buitenspelen. Dat laatste is weer goed voor hun gezondheid.

De Gouw vraagt zich wel af of de geesten rijp zijn voor intensief beleid. Volgens hem is dat hard nodig, zeker gezien de grote verschillen in leeftijdsverwachting en gezondheid tussen mensen met alleen basisschool enerzijds en universitair geschoolden anderzijds. De eerste groep leeft gemiddeld zeven jaar korter en krijgt al rond de 52 jaar te maken met serieuze gezondheidsproblemen. ,,Het aantal ongezonde levensjaren is 19 jaar hoger dan bij de andere groep.’’ De Gouw beperkt zich daarbij niet louter tot lichamelijke gezondheid, maar stelt dat ook zingeving en maatschappelijk functioneren een rol spelen bij welbevinden. Daarbij valt de waarde van de sociale omgeving niet te onderschatten.

20180125GIDS 2

Initiatieven om mensen tot een gedragsverandering te bewegen hebben alleen kans van slagen als zij er de motivatie en capaciteiten voor hebben en bovendien de sociale omgeving zich ervoor leent.

Gevoed door het inspirerende betoog kunnen de ongeveer zeventig deelnemers aan het netwerkontbijt aan de slag. Zij staan voor de uitdaging om dit integrale beleid in hun eigen omgeving te helpen vormgeven. Het volgende ontbijt van GIDS is in mei.

tekst: Tim Brouwer de Koning
foto's: Niek Bavelaar

 

Back to top
Back to top