Oud-Staatsraad betreurt klaagzang over eigen risico in de zorg

Leiden – Bijna schiet het Prinsjesdagontbijt in het Leidse lunchcafé Deksels! de aanwezigen in het verkeerde keelgat. Dat komt door de allerminst hapklare brokken die spreker Hans Borstlap zijn gehoor voorschotelt. De voormalige Staatsraad trakteert de verzamelde ontbijters van GIDS (Geloof In De Samenleving) namelijk op een ongemakkelijk verhaal.

De bijdrage van Borstlap aan het Prinsjesdagontbijt is in elk geval voer voor discussie. Hij omarmt ‘het menselijk tekort’ en stelt prikkelend dat de overheid niet is uitgevonden om iedereen gelukkig te maken. Volgens de 71-jarige gastspreker beloven politici in hun overmoed vaak te veel, vooral de populistische. Types als Angela Merkel en Diederik Samsom noemt hij uitzonderingen, die - net als hij - wel oog hebben voor de samenhang tussen overheidstaken en eigen initiatief.

DSC 0016DSC 0012

Borstlap stelt dat de collectieve uitgaven voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid de pan uit rijzen. De klaagzang over de hoogte van het verplichte eigen risico in de zorg wil er bij hem niet in. ,,We moeten de toon van Hugo Borst (voorstander van veel meer overheidsgeld in de zorg) en de misleidende praatjes van SP-leider Emiel Romer en anderen weerstaan’’, aldus Borstlap, zelf van CDA-signatuur. Hij hamert op meer geld voor rechtstatelijke voorzieningen, zoals defensie, veiligheid en milieu. Met grafieken toont hij aan dat een scheefgroei is ontstaan.

Na zijn even ongemakkelijke als prikkelende betoog krijgt Borstlap enkele kritische vragen op zijn bordje. De aanwezige netwerkers, van politici en ondernemers, predikanten en deurwaarders tot Voedselbank en Leger des Heils, kennen juist de dagelijkse problemen aan de onderkant van de samenleving. De schuldenproblematiek bijvoorbeeld wordt niet kleiner als het eigen risico omhoog gaat. Maar daarvoor bestaat dan weer de zorgtoeslag, countert Borstlap, die in navolging van schrijver en letterkundige Herman Pleij stelt dat geluk niet collectief te regelen is. En een land als Finland heeft geen (dure) onderwijsinspectie, maar toch goed onderwijs. Volgens Borstlap past het politici al helemaal niet om zich inhoudelijk te bemoeien met het onderwijs door bijvoorbeeld het Wilhelmus verplicht te stellen.

DSC 0033DSC 0038

Die laatste opmerking valt meer in de smaak dan de rest van het ongemakkelijke verhaal over het menselijke tekort. Borstlap heeft het niet zelf bedacht, maar wijst erop dat mensen die het tekort opzoeken soms prachtige resultaten boeken. Maar verwacht niet alle heil van de overheid. ,,Mensen moeten onderling in tal van maatschappelijke verbanden zelf vorm en inhoud geven om het menselijke tekort te verzachten.’’

tekst: Tim Brouwer de Koning
foto's: Niek Bavelaar

 

Back to top
Back to top