Afgelopen zaterdag 9 juni 2015 kwamen SchuldHulpMaatjes uit Leiden en omstreken bijeen voor een inspirerende Maatjesmiddag in het Duinzigt College in Oegstgeest. Daar werden ze bijgepraat over het reilen en zeilen van de organisatie SchuldHulpMaatje Leiden e.o. Dit is een organisatie waarbinnen professioneel opgeleide Maatjes mensen helpen die vastlopen met hun financiën. 

100 schuldhulpmaatjes leideneo

Soms is hulp nodig om weer overzicht te krijgen over inkomsten en uitgaven. Maar vaker worden maatjes ingezet bij mensen die schulden hebben. Mensen met financiële problemen worden door hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers of stadsbank doorverwezen naar Schuldhulpmaatje. Deze instanties zien dat hun cliënten enorm zijn gebaat bij iemand die naast hen staat, die hen helpt met het in orde maken van papieren, die overzicht creëert en helpt met het schrijven van brieven en het maken van afspraken, een SchuldHulpMaatje dus.

Ook wooncorporaties, verzekeraars, banken en bedrijven zien de meerwaarde in van de organisatie. Vroegtijdige signalering van financiële problemen, gevolgd door de inzet van een Maatje, kan voorkomen dat de betreffende persoon in nog grotere problemen raakt. Daarom financieren zij de opleiding van nieuwe Maatjes, die o.a. zullen worden ingezet bij de eerste tekenen van financiële problemen.

Met veel enthousiasme kwam Kirsten van Hall, van Bureau Zorg Even, de Maatjes voorlichten over bewindvoering en aanverwante zaken, een onderwerp waar veel Maatjes van tijd tot tijd mee te maken krijgen.

12 nieuwe maatjes

In Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest zijn nu zo’n 100 Maatjes actief. Velen van hen begeleiden meerdere hulpvragers. Onlangs hebben weer 12 nieuwe vrijwilligers de driedaagse cursus gevolgd. Zaterdag kregen zij hun certificaat uit handen van Peter Rijsdijk, directeur van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje, waarmee zij werden geïnstalleerd als nieuwe Maatjes.

Hulp nodig? Bezoek de website www.uitdeschulden.nu of bel 071 20 321 20.
Maatje worden? Ga dan naar www.VoorElkaarLeiden.nl of bel 071 20 321 20.

Back to top
Back to top