“De samenleving kraakt in zijn voegen”

Leiden – “Natuurlijk roep je ‘doe mee’ tegen iedereen die zich in de marge van de samenleving bevindt. Maar pas op dat niemand tussen wal en schip raakt. Er hoort ook een uitgestoken hand bij om iemand op weg te helpen.” Commissaris van de Koning Jaap Smit was op 18 september hoofdspreker tijdens het eerste Prinsjesdagontbijt van GIDS leidersnetwerk Leiden e.o. in restaurant Top Level.

Twee dagen na Prinsjesdag stond de vraag centraal wat wij zelf kunnen bijdragen aan de samenleving. De overheid laat het sociale domein immers steeds meer over aan de burgers zelf. Commissaris Smit denkt dat de periode waarin wij leven de geschiedenisboeken haalt als een overgangstijd waarin we zoeken naar nieuwe vormen. “Tijden veranderen, het moet echt anders dan we jarenlang gewend zijn geweest. De samenleving kraakt in zijn voegen.” Onder zijn gehoor bevonden zich colleges van B & W uit de regio en leidinggevenden van bedrijven en verschillende organisaties en instellingen. GIDS leidersnetwerk Leiden e.o. wil een broedplaats zijn van nieuwe burgerinitiatieven in de stad. Bij GIDS geloven we in dubbele zin van het woord”, hield voorzitter Hester Tjalma de 90 gasten voor. “Wij geloven in Jezus Christus en volgen hem in naastenliefde. Maar wij geloven ook in de samenleving, waar we met elkaar iets moois van kunnen maken. Iedereen die zich bij het ene of het andere geloof thuis voelt is welkom bij ons.”

Jaap SmitJan KruidhofPeter Briscoe

“In feite doen we niet anders dan herontdekken hoe de samenleving altijd heeft gefunctioneerd”, stelde commissaris Smit nuchter vast. Zorgen voor elkaar, het woord samenleving zegt voldoende. Het is dubbel op om te spreken van een participatiesamenleving.

Jan Kruidhof van Stichting voor Elkaar Leiden en initiatiefnemer van GIDS in Leiden gaf een korte toelichting op de activiteiten van het interkerkelijke platform Voor Elkaar Leiden waarmee hij vier jaar geleden van start ging. Diaconieën van kerken vinden elkaar hierin voor tal van projecten zoals Hulp in Praktijk (HiP), SchuldHulpMaatje, Fietskliniek, Kidsclubs etc.

Peter Briscoe van stichting Encour, mede initiatiefnemer van SchuldHulpMaatje Nederland lichtte de nieuwe plannen toe voor JobHulpMaatje. Daar helpen speciaal opgeleiden vrijwilligers mensen om weer aan het werk te komen.

Tot slot was er ruimte voor de gasten om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen en waar mogelijk samenwerking te zoeken. Het Voor Elkaar Leiden Leidersnetwerk komt eind januari weer bij elkaar. Voor meer informatie: www.voorelkaarleiden.nl

Mieke Kerkhof-Scheenaard, ToTaal Verhaal

 

Prinsjesdagontbijt 1Prinsjesdagontbijt 3Prinsjesdagontbijt 4Prinsjesdagontbijt 5Prinsjesdagontbijt 6Prinsjesdagontbijt 7

Back to top
Back to top