Leiderdorpse burgers met een hulpvraag, die geen familie of buren hebben die hen kunnen helpen, niet in aanmerking komen voor hulp bij bestaande organisaties en die ook geen hulp kunnen inkopen, kunnen m.i.v. 1 januari 2014 een beroep doen op HiP.

Al enkele jaren zijn zo’n 80 vrijwilligers van HiP (Hulp in Praktijk) actief in Leiden. En met ingang van 1 januari kunnen ook burgers van Leiderdorp gebruik maken van hun diensten. De vrijwilligers zijn afkomstig uit diverse kerken en studentenverenigingen in Leiden, en onlangs hebben ook de Baptisten Gemeente Leiderdorp en de Levensstroomgemeente in Leiderdorp zich bij het interkerkelijke project aangesloten.

Voor veel mensen die hulp nodig hebben, zijn er genoeg voorzieningen, vaak omdat ze tot een speciale doelgroep behoren: chronisch zieken, gehandicapten, bejaarden enz. Er zijn organisaties die zich specifiek op deze doelgroepen richten.

Helaas gebeurt het ook, te vaak, dat mensen buiten de boot vallen, omdat ze niet tot zo’n doelgroep behoren. HiP richt zich op deze mensen. Mensen met een hulpvraag, die geen familie of buren hebben die hen kunnen helpen, niet in aanmerking komen voor hulp bij bestaande organisaties en die ook geen hulp kunnen inkopen. Hulp kan bestaan uit regelmatig een bezoekje aan iemand die erg alleen is, een klusje in huis, zoals het ophangen van gordijnrails, met iemand meegaan naar de dokter, wekelijks het voedselbankpakket ophalen en vul maar in. Vraag en aanbod zijn zeer divers.

Zaterdag 11 januari zal HiP zich presenteren aan Leiderdorp. Van 11.00 tot 13.00 uur zullen er vanuit een bakfiets warme chocolademelk en flyers worden uitgedeeld aan het winkelend publiek bij de markt naast de Winkelhof en daarna, tot 14.30 bij winkelcentrum Santhorst. De chocolademelk, desgewenst met slagroom, wordt aangeboden door de Baptistengemeente Leiderdorp, die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert.

HiP wordt georganiseerd vanuit het interkerkelijke platform Voor Elkaar Leiden, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Fonds 1818, Skan Fonds en de gemeente Leiderdorp. Vul voor een hulpvraag het formulier in op www.VoorElkaarLeiden.nl/ik-wil-hulp-HiP of bel voor meer informatie: 071-20 321 20.

Back to top
Back to top