Met de opleiding van 5 nieuwe Maatjes in november staan vanaf 13 december 2014 maar liefst 92 gecertificeerde vrijwillige SchuldHulpMaatjes paraat om mensen met financiële problemen bij te staan.

Onze aanpak is erop gericht dat we niet alleen `dweilen`, maar ook in een zo vroeg mogelijk stadium de ‘lekken’ opsporen, wanneer de problemen nog niet zo hoog zijn opgelopen.

Nieuwe Maatjes 

Dit doen wij door actief contact te zoeken met bedrijven die last ondervinden van de schulden van het personeel (loonbeslagen) en bedrijven en organisaties die te maken hebben met klanten of cliënten die hun rekeningen niet kunnen betalen. Hoewel ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en bedrijven al veel doen om mensen bij betalingsachterstanden hulp te bieden, geven zij aan dat de hulp van SchuldHulpMaatje duurzamer is, omdat niet alleen geconcentreerd wordt op de betreffende betalingsachterstand waardoor de problemen veelal van terugkerende aard zijn.

Op deze wijze maakt Voor Elkaar Leiden met een toenemend aantal bedrijven en organisaties samenwerkingsafspraken, waarbij bestaande incasso- en deurwaarderstrajecten worden ‘opengebroken’ om de SchuldHulpMaatjes in een zo vroeg mogelijk stadium in te kunnen zetten.

Lees meer over schulden bij medewerkers of klanten in bijgaande folder.

Back to top
Back to top