Vrijwilligers helpen bij het oplossen van schulden “Vaak schamen mensen zich voor schuld” Leiden. Interkerkelijke organisatie Stichting Voor Elkaar Leiden startte 6 februari 2012 in Leiden en Leiderdorp met SchuldHulpMaatje. Zij helpen mensen die zich flink in de schulden hebben gestoken en hier zelf niet meer uitkomen. Persoonlijke één-op-één aandacht is de kracht van het project.

Ontslag, verlies van een dierbare, een te dure hypotheek of gewoon niet goed met geld om kunnen gaan. Het zijn stuk voor stuk redenen waardoor mensen flink in de schulden kunnen komen te zitten. Wanneer de schulden zo hoog oplopen dat men er niet meer zelfstandig uit komt, zijn professionele organisaties als de Stadsbank vaak een laatste redmiddel.

Een moeilijke tijd breekt aan. Wanneer mensen er alleen voorstaan, is een luisterend oor en iemand die ze bij de hand neemt en met ze meedenkt over hun bestedingspatroon, vaak een uitkomst. Dit is het idee achter SchuldHulpMaatje: een samenwerkingsverband van verschillende kerken die het motto ‘omzien naar de naaste’ hoog in het vaandel heeft staan. Zij komen bij de mensen thuis en hanteren een menselijke aanpak, daar waar de Stadsbank toch wat zakelijker is.

Gekoppeld

Negentien vrijwilligers werden in de eerste maand van dit jaar opgeleid tot Maatje. Drie van hen zijn inmiddels gekoppeld aan een cliënt met schulden. Het Maatje komt gemiddeld één keer per week bij de hulpvrager thuis en helpt hem met het oplossen van zijn schulden.

Volgens Johan de Gier (65), een van de initiatiefnemers en coördinator van SchuldHulpMaatje, worden mensen die lang in de schulden zitten soms apathisch. “Mensen doen op een gegeven moment niets meer. De brieven van schuldeisers stapelen zich op, maar omdat ze niet meer weten waar ze moeten beginnen leggen ze de enveloppen ongeopend weg.

Johan de Gier en Jan Kruidhof

 

Niet een-twee-drie

Wanneer iemand bij SchuldHulpMaatje aanklopt volgt eerst een intake-gesprek met De Gier. “We vragen wat precies het probleem is en kijken of we wel kúnnen helpen. Mensen met een drank -of drugsverslaving verwijzen we door naar andere hulpverlening.” Daarna zoekt De Gier een geschikt Maatje en volgt er een kennismakingsgesprek. Wanneer het klikt begint het traject. Een traject wat meestal één, twee of drie jaar in beslag neemt. “Want schulden zijn niet één-twee-drie opgelost”

Een Maatje en de cliënt beginnen vaak met het op orde maken van de administratie. Daarna stellen ze samen een lijst op van bezittingen, als een auto, motor en televisies. Vervolgens moet de cliënt een aantal dingen schrappen die weg kunnen. “Vaak kost het mensen heel veel moeite om afstand te doen van spullen”, weet De Gier. “Ook al weten ze dat het niet anders kan, die televisie in de slaapkamer kunnen ze moeilijk missen.”

Verder bespreken ze het uitgavenpatroon. “Mensen hebben soms hoge kosten door een verkeerd gekozen telefoonabonnement. Of ze bestellen via internet onnodig veel kleren.”

Preventief

SchuldHulpMaatje helpt mensen die diep in de schulden zitten en naar de Stadsbank moeten, maar mensen kunnen ook al eerder aankloppen. “Eigenlijk helpen we het liefst preventief”, aldus Jan Kruidhof (44), mede-initiatiefnemer van het project. Wanneer de schulden nog niet zo hoog zijn opgelopen, dat een huis moet worden ontruimd of iemand onder curatele van een bewindvoerder wordt gesteld kunnen de Maatjes veel meer doen. “Maar vaak schamen mensen zich. Ze denken: ik los het zelf wel op.” De Gier snapt dat wel: “Heel begrijpelijk, maar niet verstandig. In een vroeg stadium zijn problemen makkelijker op te lossen.”

Kruidhof, De Gier en Otto Schrage vormen het Brein van SchuldHulpMaatje in Leiden en Leiderdorp. Maar SchuldHulpMaatje is niet alleen hier actief. Momenteel loopt het initiatief in 45 plaatsen in Nederland. Bijna duizend Maatjes zijn door het hele land actief.

Hoewel SchuldHulpMaatje een initiatief is van kerkelijke en christelijke organisaties, zijn niet alle Maatjes lid van de kerk. “Dat maakt ons niet uit”, zegt Kruidhof beslist. Wat betreft de hulpvragers is hij nog stelliger: “Wij helpen iedereen. Ongeacht ras of geloofsovertuiging. Wij zijn er voor ieder medemens in nood.”

Leidsch Dagblad, 22 februari 2012, door Angelique Juárez 

Back to top
Back to top