"Een kerk voor deze tijd is er voor burgers"
Onder deze titel gaf de nieuwe Stichting bekendheid aan haar geboorte met een feestelijke opening op 19 november 2010 in Staalwijk.

 

IMG 8524
Vanaf 16:00 uur stroomde het gezellig vol met (bestuurs)leden van kerken, christelijke studentenverenigingen, lokale en landelijke  organisaties en leden van het stadsbestuur.

 

 

 IMG 8465

Na de koffie en thee vertelde Jan Kruidhof – coördinator van Stichting Voor Elkaar Leiden – over het ontstaan, de doelen, het nut en de werkwijze van het nieuwe platform. De doelen zijn kort gezegd:activiteiten organiseren voor burgers,ongeacht afkomst en geloofsovertuiging, door samenwerking van lokale kerken en christelijke studentenverenigingen.

 

 

IMG 8526 De activiteiten zijn hulpbiedend en ondersteunend, maar moeten mensen ook gewoon ontspanning en plezier geven met andere leeftijdsgenoten. Plekken waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ze sociale contacten kunnen aangaan, zijn van gróte waarde op het hele menszijn, voor zichzelf zowel als wat ze voor anderen kunnen betekenen.

"We willen onze verantwoordelijkheid nemen om te bouwen aan de samenleving en tegemoetkomen aan de armoede die in onze tijd een ander gezicht gekregen heeft. Door de forse bezuinigingen worden particuliere initiatieven steeds belangrijker; in samenwerking met elkaar kunnen we steeds meer voorzien in waar behoefte aan is".

Kruidhof daagde de kerken en christelijke studentenvereniging uit. "Denk méé, dráág mee, wérk mee, spríng mee en neem ánderen hierin mee, om manieren te vinden waarop we er als christenen heel praktisch Voor Elkaar zijn", zo besloot hij zijn toespraak.

 

 

 

 

IMG 8481Ook Burgemeester Lenferink vond dat de huidige samenleving, met het voortschrijdend individualisme, zakelijker, ongezelliger en ingewikkelder is geworden. 


"Heel veel mensen zijn eenzaam. Kijk ook bij de jongeren maar eens, die soms hele dagen achter de PC doorbrengen en nauwelijks meer een normaal gesprek met een ander meemaken. Ook anderen kunnen – hoewel ze in één huis wonen – soms nog nauwelijks met elkaar praten, waardoor ze op die manier naast elkaar leven", zo sprak de burgemeester. Lenferink vond Voor Elkaar Leiden een prachtige aanvulling op de activiteiten die er al in Leiden zijn. Hij gaf aan dat de rol van kerken minder is geworden en dat ‘haar geluid’ sterker mag worden. 


"De samenleving heeft het nodig. En ‘doen wat je zegt’ t.a.v. wat nuttig en nodig is – wat ik hiér bij Voor Elkaar Leiden merk – maakt het geluid van kerken sterker", zo sprak hij de aanwezige kerkleden toe.

 

Tot besluit werd er gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en drankje én de muzikale klanken van duo 'André & Jannum'.

IMG 8534IMG 8508IMG 8517IMG 8515IMG 8460IMG 8529

 

Back to top
Back to top