HipHelpt contactpersoon

Taken HipHelpt contactpersoon

Deze pagina geeft een overzicht van de taak van een HipHelpt contactpersoon van een kerk of studentenvereniging. We zijn heel blij met de contactpersonen die deze taak op zich nemen!

Het proces wijzigt per 1 januari 2022 in verband met de VOG-toevoeging. Zodra dit in het landelijke proces is geautomatiseerd zal het opnieuw veranderen (verbeteren), dan laten we dit weten.

Nieuwe vrijwilligers

1) Als nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij HipHelpt, wordt hen gevraagd aan te geven of ze aangesloten zijn bij een studentenvereniging/kerk. Als iemand aangeeft bij jouw organisatie te horen, dan krijg jij daarvan bericht.

2) Vervolgens zijn er na die aanmelding een aantal opties:
a Ken jij de nieuwe vrijwilliger inderdaad en vind je deze vrijwilliger geschikt voor HipHelpt? Dan vragen we je om de aanmelding door te sturen naar info@voorelkaarleiden.nl.
b Is deze persoon wel lid van jouw organisatie maar ken je deze persoon nog niet persoonlijk, dan vragen we je om kennis te maken. Daarna weet jij of hij/zij geschikt is om vrijwilliger te worden. Vind je iemand geschikt, wil je dit dan doormailen naar info@voorelkaarleiden.nl. Vind je iemand niet geschikt, dan is dat een teleurstelling maar dan vragen we jou om dit zelf aan deze vrijwilliger te laten weten.
c Is de nieuwe vrijwilliger niet alleen bij jou onbekend, maar ook niet bekend/lid van jouw organisatie? Laat dit ons weten, dan nemen wij contact met diegene op.

3) Na jouw mail gaan wij aan de slag met de aanmelding. De coördinator zal een (gratis!) VOG aanvragen en de nieuwe vrijwilliger informeren over die aanvraag.

4) Is de VOG binnen, dan zal de coördinator de hulpbieder activeren.

Activiteiten

Van alle activiteiten die na hun inschrijving door de vrijwilligers van jouw organisatie bij HipHelpt worden gedaan, krijg jij melding. Hiermee houd jij zicht op het vrijwilligerswerk dat wordt uitgevoerd door de HipHelpt-vrijwilligers uit jouw kerk/studentenvereniging.

Stichtingbreed

Sommige van jullie zijn ook contactpersoon voor de berichten om te plaatsen in jullie week- of maanduitgaven, of voor de Sinterklaasactie. Fijn dat je dit soort berichten binnen je kerk/studentenvereniging wilt verspreiden. En wil je ook zonder dat wij het vragen soms aandacht vragen voor het werk van de Stichting? Zeer bedankt! Heb je behoefte aan flyers of iets anders, neem dan ook vooral contact met ons op.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de coördinator van HipHelpt via e-mail of telefoon.

Bedankt voor je inzet voor ons werk!