GIDS Leidersnetwerk Leiden

Missie: Geloven In De Stad

GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o. verbindt leiders uit vele geledingen met elkaar (bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs, wetenschap, kerk, zorg, welzijn, wijkvereniging, kunst, cultuur, etc.)
om in de lokale samenleving sociale kansen te benutten en problemen aan te pakken.

 

Vanuit een christelijke sociale bewogenheid roept Voor Elkaar Leiden mensen met verantwoordelijkheid op (van elke levensovertuiging), om zich in te zetten voor de bloei van de lokale samenleving, omdat ze gelooft in de stad (GIDS staat voor: ‘Geloven In De Samenleving’). 

 

Achtergrond

Vanuit de verbinding met het landelijke GIDSnetwerk, waarin lokale GIDSnetwerken (in Nederland en buitenland) worden gevormd (www.GIDSnetwerk.nl), heeft Voor Elkaar Leiden haar eigen lokale vorm via het GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o.

 

Visie: Problemen aanpakken door kansen te benutten

Welzijnstaken zijn verschoven naar lokale overheden en naar het burgerinitiatief. Voor Elkaar Leiden ziet het als haar grootste toegevoegde waarde om leiders in beweging te krijgen om daadwerkelijke problemen aan te pakken.

 

GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o. wil

 • VERBINDEN alle geledingen van de samenleving (bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs, kerk, wetenschap, zorg, welzijn, kunst, cultuur, etc.),
 • INSPIREREN om via  dienend leiderschap kansen te benutten in eigen kring, organisatie of lokale maatschappij,
 • OPKOMEN voor kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen*,
 • INITIEREN en FACILITEREN waarmee we een verschil in de stad kunnen maken**,
 • UITDAGEN daar waar mensen alleen met eigen agenda´s bezig zijn,
 • BEMOEDIGEN en ACTIVEREN, omdat er altijd hoop is. 

 

*Op 4 specifieke focusgebieden:

  • Kwetsbare gezinnen: Problemen m.b.t. relaties en/of opvoeding
  • Kwetsbare jongeren: Problemen m.b.t. verslaving, integratie, schooluitval, werkloosheid, handicap
  • Kwetsbare ouderen: Eenzaamheid en verwaarlozing
  • Kwetsbare burgers: In financiële probleemsituaties

 **GIDS wil met de deelnemers nagaan welke lokale problemen er spelen en welke projecten kunnen worden gedefinieerd om dit aan te pakken, zoveel mogelijk gebruikmakend van beschikbare organisaties en kwaliteiten.

 

Organisatie

GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o. is een initiatief van het organiserend comité:

Hester Tjalma, zzp-er in onderzoek en advies
Hein Griffioen, organisatieadviseur en coach 
Pieter Kleingeld, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o.
Maarten Boersema, predikant Herengrachtkerk, fotograaf en tekstschrijver
Jan Kruidhof, Coördinator/bestuurder Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

 

 


 

 

 

Back to top
Back to top