GIDS Leidersnetwerk Leiden


Voor Elkaar Leiden e.o. zet zich al jaren in voor een betere samenleving in Leiden e.o. Hiervoor zijn tal van aansprekende activiteiten ontwikkeld die u elders op deze website kunt vinden.

Een logische aanvulling is, dat we vanuit ‘Voor Elkaar Leiden’ een platform hebben voor leiders in Leiden e.o. die zich - op hun eigen plek en gezamenlijk - in willen zetten voor een betere samenleving.

 

 

We zoeken contact met leiders die weten dat het beter kan en dat het beter moet. Die mee willen bouwen aan een samenleving waarin we er ‘Voor Elkaar’ zijn. Omdat dat de enige manier is om een echte ‘Samen’-leving te bouwen.

 

Het Voor Elkaar Leidersnetwerk Leiden e.o.  is een platform waar mensen met verantwoordelijkheid elkaar ontmoeten, inspireren, bemoedigen, uitdagen en activeren om zich in te (blijven) zetten voor de bloei van de lokale  samenleving. 

 

GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o. wil

  • verbinden alle geledingen van de samenleving (bedrijfsleven, politiek, media, onderwijs, kerk, wetenschap, zorg, welzijn, wijkvereniging, kunst, cultuur etc.),
  • inspireren om via dienend leiderschap kansen te benutten in eigen kring, organisatie of lokale maatschappij,
  • opkomen voor kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen,
  • initiëren en faciliteren waarmee we een verschil in de stad kunnen maken,
  • uitdagen daar waar mensen alleen met eigen agenda´s bezig zijn,
  • bemoedigen en activeren, omdat er altijd hoop is.

 

Agenda Netwerkontbijten

We geven dit vorm op de netwerkontbijten (circa drie per jaar), waarvan het lokale Prinsjesdagontbijt in september. 

Prinsjesdagontbijt 1Prinsjesdagontbijt 3Prinsjesdagontbijt 4Prinsjesdagontbijt 5Prinsjesdagontbijt 6Prinsjesdagontbijt 7

Op 14 maart 2014 startten we met de eerste 50 leiders en op 18 september was het eerste Prinsjesdagontbijt Leiden e.o., met Drs. Jaap Smit (Commissaris van de Koning Zuid-Holland) en 82 lokale leiders en bestuurders uit het bedrijfsleven, Colleges van B en W, onderwijs, kerk, wetenschap, zorg, welzijn, kunst, cultuur etc (lees verder voor een impressie). We legden de fundamenten om te bouwen aan een betere samenleving, om in de komende ontbijten de kracht van het netwerk te benutten om daadwerkelijke problemen aan te pakken en concrete activiteiten te genereren.

 

Het volgende staat gepland: 


24 Sep 2020 het lokale Prinsjesdagontbijt Leiden e.o. vervangen we voor een online Prinsjesdagborrel van 16:00-17:00 uur, met de Leidse burgemeester Henri Lenferink.
U kunt zich aanmelden via deze link . Na uw aanmelding ontvangt u in september de link om deel te nemen.  

 

Henri Lenferink 
   


31 Januari 2020 het 19e Netwerkontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met de Leidse Marleen Damen  wethouder gemeente Leiden, om met ons het verhaal te delen "In wat voor stad willen we wonen" en het gesprek hierover aan te gaan met de aanwezigen. 
In lunchcafé DEKSELS! (biedt werk aan mensen met een beperking),,Granaatplein 1 2332LG Leiden, gemakkelijk per fiets, openbaar vervoer en auto bereikbaar. 

Meld u aan en bouw mee aan de samenleving van morgen. 

Marleen Damen 


19 Sep 2019 het lokale Prinsjesdagontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met de Leidse Diederik Samsom. In Grand Café De Stal Leiden (een plek van kansen voor werkzoekenden in de horeca), Darwinweg 1 2333CR Leiden. Makkelijk per fiets, openbaar vervoer en auto bereikbaar (met parkeergelegenheid). 

Diederik Samsom 


23 Mei 2019 het 17e Netwerkontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met Mieke Bosse, eigenaar van SCALA architecten in Den Haag. Zij doet veel opdrachten in de sociale woningbouw, o.a. in de Alexanderstraat Leiden. Zij zal ons verder meenemen in het thema "duurzame leefbare wijk", met vooral veel praktische voorbeelden hoe je een wijk op langere termijn leefbaar houdt. 

Mieke Bosse 


7 Februari 2019 het Netwerkontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met Nanne de Ru, medeoprichter van the Powerhouse Company, een architectenbureau in Rotterdam en Kopenhagen. Hij heeft Leidse connecties. Binnenkort gaat de nieuwbouw van drie iconische woontorens van zijn bureau gestart worden aan de Willem de Zwijgerlaan. Hij zal ons meenemen in zijn visie op de gebouwde omgeving in relatie tot sociale en ecologische duurzaamheid. 

Nanne de Ru 


28 September 2018 het lokale Prinsjesdagontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met o.a. Joanne van der Leun, decaan van de rechten faculteit van de Universiteit Leiden, sociologe en criminologe. Zij zal voor ons de verbinding maken tussen wetenschappelijke inzichten om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en hoe het thema duurzaamheid hiermee samenhangt.

Joanne van der Leun 


18 Mei 2018 Netwerkontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met Henk Willem van Dorp, een succesvol ondernemer in de installatiesector*. Hij combineert het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De markt beloont hem met prachtige groei- en winstcijfers. Hij deelt met ons zijn motieven en geheimen.

 *Van Dorp, begonnen in 1985 met 10 medewerkers, heeft het bedrijf uitgebouwd tot een technisch dienstverlener met ruim 1000 medewerkers in 15 vestigingen in Nederland, waaronder in Leiden.

Henk Willem van Dorp 


25 Januari 2018 het 13e lokale Netwerkontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met o.a. Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden, over het onderwerp "Preventie". 

Nadat we de afgelopen jaren hebben stilgestaan bij de problemen waar veel burgers die aan de rand van de samenleving staan last van hebben, willen we de blik verleggen naar mogelijkheden om dergelijke problemen te voorkomen. Daartoe hebben we Sjaak de Gouw gevraagd zijn licht te laten schijnen over het thema preventie. In het bijzonder om te reflecteren op buitenlandse voorbeelden die ons kunnen inspireren. 

Sjaak de Gouw 


29 September 2017 het lokale Prinsjesdagontbijt Leiden e.o. 7:30-9:00 uur, met o.a. oud lid Raad van State Drs. Hans Borstlap (klik voor meer over Hans), over het onderwerp: " Het menselijke tekort: wat kan de politiek daarmee?"
Bij alle vooruitgang blijft het menselijke tekort telkens weer zichtbaar en voelbaar. Toch hebben wij het liever niet daarover en verlangen veelal (heimelijk ?) dat de politiek dat menselijke tekort volledig compenseert en wegduwt. De soms grenzeloze ambities en verlangens die jegens de overheid worden gesteld verleiden politici tot toezeggingen die niet nagekomen kunnen worden. Onvrede en gevoelens van teleurstelling beheersen vervolgens het politieke en maatschappelijke debat en creëren een voedingsbodem voor populistische stromingen van uiterst links tot uiterst rechts. De vraag is: waartoe is de overheid op aarde? Wat mag van haar verwacht worden en vooral ook: wat niet? Waaraan zullen mensen onderling in tal van maatschappelijke verbanden zelf vorm en inhoud moeten geven om het menselijke tekort te verzachten en welke ruimte zal de overheid daartoe moeten laten? . 

Hans Borstlap 


18 Mei 2017 Netwerkontbijt 7:30-9:00 uur, met als thema "Dakloosheid voorkomen!" 
Rondom het netwerkontbijt van 2 februari jl., bleek uit gesprekken met daklozen en een verschenen adviesrapport, dat een aantal problemen rondom dakloosheid in de regio Leiden, vragen om aanpak. Jan Siebols, initiatiefnemer landelijke uitrol vroegsignalering schulden, toont hoe in Amsterdam het aantal daklozen is afgenomen met 41% en daagt ons uit met de vraag: Wat kan je als bedrijf, overheid, organisatie, kerk, burger (anders) doen?  

 Jan Siebols


2 Februari 2017 Netwerkontbijt 7:30-9:00 uur, met als thema "Dakloosheid de wereld uit!": Waardoor raken mensen dakloos? Wat kan je als bedrijf, overheid, organisatie, kerk, burger (anders) doen? Met o.a. Emmy Klooster, directeur-bestuurder De Binnenvest (een zelfstandige instelling in de maatschappelijke opvang voor mensen die tijdelijk onderdak of begeleiding nodig hebben). 

 Emmy Klooster


23 September 2016 het lokale Prinsjesdagontbijt om 7:30 uur, met o.a. Tweede Kamerlid Carola Schouten.

 Carola Schouten

22 april 2016 Netwerkontbijt  7:30-9:00 uur, met burgemeester Liesbeth Spies.
Als vervolg op het vluchtelingenthema van het januari-ontbijt (zie onder), zal mevrouw Spies spreken over de toenemende(?) polarisatie in de maatschappij over dit onderwerp. We zijn op zoek naar het waarom, om van daaruit handvaten te vinden hoe we als leiders op onze eigen plek en gezamenlijk, vredestichtend kunnen werken: dingen uitsprekend (ook tegengeluiden) i.p.v. uitvechtend.  

Liesbeth Spies 

28 januari 2016 Netwerkontbijt  7:30-9:00 uur, met burgemeester Jos Wienen
over het vluchtelingenvraagstuk en hoe de volle breedte van de samenleving (gemeenten, bedrijfsleven, kerk en maatschappij) hierbij nodig zijn.

Jos Wienen 

Van harte uitgenodigd!  

Meld u aan en bouw mee aan de samenleving van morgen. Na aanmelding ontvangt u de verdere informatie.

  

AANMELDEN NETWERKLEIDERSONTBIJT    WAAR GIDS VOOR STAAT     
Back to top
Back to top