Doelen in concreto

Het interkerkelijk platform Voor Elkaar Leiden e.o. organiseert activiteiten voor burgers in Leiden e.o.*. Deze zijn altijd aanvullend bedoeld op de aanwezige voorzieningen en zonder winstoogmerk

  • hulp-biedend, ondersteunend, stimulerend, waardevol,
  • voor burgers, onafhankelijk van leeftijd, afkomst en geloofsovertuiging,
  • door burgers uit lokale kerken, parochies christelijke studentenverenigingen etc.

 

De Stichting vormt zo een waardevol interkerkelijk diaconaal platform – tafel – vanwaar activiteiten worden geserveerd voor Leiden*, door samenwerking van lokale kerken en christelijke studentenverenigingen.

 

De activiteiten liggen hiermee op het terrein van de zogenaamde 'civil society':

  • burgers bieden aan andere burgers een vrijwillige dienst,
  • op een zo praktisch mogelijk manier georganiseerd (meer 'bottom-up' dan 'top-down').

 

De Stichting wil een werktafel zijn van Gods werk, om via de projecten, medewerkers en vrijwilligers tot welzijn van de stad te zijn.

 

* in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest.

Lees ook over ons logo en motto...

Back to top
Back to top